Cumpărătorul trebuie să bifeze căsuța corespunzătoare înainte de a trimite comanda pentru a consimți acordul cu dispozițiile legi § 11art.1 , ca vânzătorul să păstreze datele cu caracter personal prelucrate, în special cele, menționate mai sus, și/sau care sunt necesare pentru vânzător în ceea ce privește transmiterea de informații despre produse noi, reduceri și promoții la produse și să le prelucrează în toate sistemele lor de informare, în ceea ce privește transmiterea de informații cu privire la produse noi, reduceri și promoții.

Vânzătorul declară că consimțământul persoanei în cauză nu o va impune, nici nu o va condiționa cu o amenințare de respingere a relației contractuale, serviciul de relații, bunuri sau datoria vânzătorului. Cumpărătorul dă acordul vânzătorului pentru o perioadă determinată pentru a îndeplini scopul prelucrării datelor cu caracter personal ale cumpărătorului. Vânzătorul după îndeplinirea scopului asigură, fără întârziere, distrugerea datelor cu caracter personal ale cumpărătorului. Consimțământul de prelucrarea datelor cu caracter personal, cumpărătorul poate retrage în orice moment, în scris. Autorizația expiră în termen de o lună de la primirea retragerii consimțământului al cumpărătorului către vânzător.

Cumpărătorul poate, în orice moment să-și verifice sau să-și modifice datele cu caracter personal furnizate, și deasemenea poate să-și anuleze înregistrarea prin conectare la pagina www.modovo.ro

Vânzătorul se angajează, că va prelucra datele cu caracter personal, în conformitate cu bunele moravuri, va trata și se va ocupa de datele cu caracter personal ale cumpărătorului în conformitate cu legea și cu alte legislații valabile ale Republicii Slovace, va acționa într-o manieră, care nu este contrară legii sau alte reglementări legal generale obligatorii, sau nu le va eluda și datele cu caracter personal furnizate vor fi utilizate doar în scopul atribuirii și executări contractelor în condiții comerciale de către vânzător. Datelor cu caracter personal prelucrate nu vor fi publicate, accesibile, sau furnizate către o parte terță.